Bli medlem i BKSS

Om du önskar bli medlem är du välkommen att fylla i vårt formulär nedan. Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig, inte till någonting annat Anledningen till att juniorer och pensionärer skall ange personnummer är att Svenska Seglarförbundet och Göteborgs kommun kräver detta vi ansökan av bidrag.

Formulär Ny medlem BKSS

Medlemsavgifter 2023

Plusgiro: 409 89-6

Swish: 123 34 304 85 (BKSS eget swishnummer)

Glöm inte att ange namn och Medlem + år när du skickar betalningen

Senior 27 – 64 år 350:-/år
Senior 65+ 250:-/år
Junior t.o.m. 26 år 250:-/år
Familj (Vuxen(na) + barn) 600:-/år

Medlemsavgifterna betalas senast siste februari varje nytt kalenderår.

Share