Organisationsplan 2019

Styrelse

Ordförande Bertil Rohlén
Viceordförande Sören Lundin
Sekreterare Kajsa de Mello
Kassör Anna-Karin Bengtsson
Styrelseledamot  Mats Lindgren     (jolle)
Styrelseledamot  Niklas Bengtsson      (sammankallande junior)
Styrelseledamot  (S) Mats Olsson   (senior)
Styrelseledamot  Leif Kågebäck       (kölbåt)
Styrelsesuppleant Clas Jernström
Styrelsesuppleant Sebastian Juhlin
Revisor Sven Flood
Revisor Lars-Erik Almholt
Revisorsuppleant Roine Moberg
 
Valberedning
 Sören Lundin
Tore Reinhold
Niklas Bengtsson
Kommittéer och arbetsgrupper
Juniorkommitté   Seglingskommitté Licenser 13-16
Niklas Bengtsson (sammankallande, huvudtränare optimist) David Lawenius SLB
Leif Kågebäck SLR, TLR
Anders Thorell SLR
Claes-Håkan Strid SLR
Clas Jernström SLB
Jörgen Hagefjord SLB
Lars Bjerke SLB
Seniorkommitté
Birger Olofsson
Gerhard Olsson Göran Börjesson SLB, SW
Mats Olsson Pontus Forsberg SLB, SW
Mikael Malmgren F (SLB  17-20)
Klubbmästeri Nina Fredriksson SLB-2014
Gun Moberg Anna-Karin Bengtsson SLG-2012
Erna Järnebratt Catarina Pernheim SLG-2012
Säkerhetschef
Intendentur Claes-Håkan Strid – kölbåt SLR
Lars Almholt                  (byggnader) Lars Åhlander – jolle SLG-2012
 Sören Lundin  (tävlingsmaterial)
Matts Olsson, C-H Stridh (följebåt)
Anna-Karin Bengtsson (klubbstuga) Catarina Pernheim SLG-2012
WEB-master
 (Mikael Karlsson avgående) Säkerhetschef
 Anna-Karin Bengtsson Claes-Håkan Strid – kölbåt SLR
Arbetsgrupp Ekonomi Lars Åhlander – jolle SLG-2012
Sören Lundin bidrag, matrikel

Domare

Gerhard Olsson matrikel, nycklar Ingemar Bohlin DR, DDR
Tore Reinhold bidrag Tore Reinhold
Anna-Karin Bengtsson uthyrning

Mät/besiktningsman

Bengt Hellqvist M, B

Utbildning

SLR – Seglingsledare röd
SLB – Seglingsledare blå
SLG – Seglingsledare grön
TLR – Tävlingsledare röd
SW – Sailwave
F – Funktionär
M – Mätman
B – Besiktningsman
DR, MDR, DDR – domartyper
Share