BKSS Midsommarsegling, tisdag 18 juni 2024

Välkommna alla till årets midsommarsegling runt Björkö!

Alla kan vara med antingen i spontan kappsegling enl SRS, eller bara ta med familjen, vänner eller tjocka släkten på en go kvällstur.
Seglingen startar vid Tribunen och går runt Björkö (riktning meddelas senare i BKSS Facebook evenemang), efter avslutad segling bjuder vi på korv och dricka vid klubbhuset.

Anmäl Ert deltagande (båt och antal i besättningen) i Facebook evenemanget, för att veta hur många personer som kommer.

1:a start blir Familjebåtarna utom tävlan kl 17:50 – 17:55 (flexibel starttid)
2:a start är SRS < 0,929 kl: 18:00 ( GPS tid )
3:e start är SRS > 0,930 kl: 18:10 ( GPS tid )

För er som kappseglar så notera dagens SRS tal, båtmodell, segelnr samt start / målgångstid i Facebook evenemanget (med eller utan spinnaker, shorthand eller full crew).

Välkomna ! (så får vi hoppas vädergudarna är med oss)

Share

Arbetskvällar kölbåt & 5o5 seglare

Nu närmar sig seglingsäsongen och vi har diverse iordningställande sov vi behöver hjälpas åt med för att kunna genomföra våra kappseslingar på måndagar och torsdagar.

 • Torsdagen 18 april med start 17:00, hjälp behövs med att färdigställa Emmy, bottenmålning med mera.
 • Torsdagen 25 april med start 17:00, lägga ut bojar.
 • Lördagen 27 april med start 10:00, gör vi iordning det som inte hunnits med tidigare.

Med god uppslutning går det relativt fort, vi ses!

Share

Inbjudan till BKSS Årsmöte 21/3

 

Välkomna till BKSS årsmöte 2024 torsdagen den 21 mars. Förhandlingarna genomförs i klubbhuset med start kl 19.00. BKSS bjuder på kaffe från klockan 18:30.

Årsmöteshandlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 10  mars som e-brev till kajsademello@hotmail.com

Vänligen betala in medlemsavgiften för 2024 om det inte redan är gjort. Betalning görs till:

Plusgiro 40989-6 eller Swish 123 343 04 85

Ange Namn och 2024 i meddelandefältet!

Senior 27 – 64 år

350:-/år

Senior 65+

250:-/år

Junior t.o.m. 26 år

250:-/år

Familj (Vuxna + barn)

600:-/år

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 7. Kassörens och revisorernas berättelser
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2023
 9. Val av styrelse för 2024
 10. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant
 11. Val av valberedningen
 12. Budget för 2024
 13. Fastställande av medlemsavgiften för år 2025
 14. Styrelsens förslag på ändrade stadgar
 15. Motioner från medlemmar
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

BKSS Stadgar 2013

BKSS Stadgar 2024_förslag

Väl mött,

Styrelsen

 

Share