Arbetskvällar kölbåt & 5o5 seglare

Nu närmar sig seglingsäsongen och vi har diverse iordningställande sov vi behöver hjälpas åt med för att kunna genomföra våra kappseslingar på måndagar och torsdagar.

 • Torsdagen 18 april med start 17:00, hjälp behövs med att färdigställa Emmy, bottenmålning med mera.
 • Torsdagen 25 april med start 17:00, lägga ut bojar.
 • Lördagen 27 april med start 10:00, gör vi iordning det som inte hunnits med tidigare.

Med god uppslutning går det relativt fort, vi ses!

Share

Inbjudan till BKSS Årsmöte 21/3

 

Välkomna till BKSS årsmöte 2024 torsdagen den 21 mars. Förhandlingarna genomförs i klubbhuset med start kl 19.00. BKSS bjuder på kaffe från klockan 18:30.

Årsmöteshandlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 10  mars som e-brev till kajsademello@hotmail.com

Vänligen betala in medlemsavgiften för 2024 om det inte redan är gjort. Betalning görs till:

Plusgiro 40989-6 eller Swish 123 343 04 85

Ange Namn och 2024 i meddelandefältet!

Senior 27 – 64 år

350:-/år

Senior 65+

250:-/år

Junior t.o.m. 26 år

250:-/år

Familj (Vuxna + barn)

600:-/år

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 7. Kassörens och revisorernas berättelser
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2023
 9. Val av styrelse för 2024
 10. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant
 11. Val av valberedningen
 12. Budget för 2024
 13. Fastställande av medlemsavgiften för år 2025
 14. Styrelsens förslag på ändrade stadgar
 15. Motioner från medlemmar
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

BKSS Stadgar 2013

BKSS Stadgar 2024_förslag

Väl mött,

Styrelsen

 

Share

Kurs, Båt-El

FSMK/BKH – Kurs/information om båtel

Tisdagen den 21 november har vi återigen lyckats att få Patrick Lindahl ut till Björlanda och vårt klubbhus för en kväll med ämnet ”båtel”.

Klubbhuset ligger ju i Björlanda Kile granne med BKSS (ett rött hus).

Detta är nu tredje gången vi har förmånen att engagera Patrick !

Intresset har även denna gång har inte varit så stort, men vi jobbar för att genomföra aktiviteten som bestämt !

Det är väl många som både haft funderingar och problem med elsystemet ombord.

Vi har några stycken haft förmånen att lyssna på Patrick när han berättar om båtel.

Han gör det på ett pedagogiskt och lättsamt sätt och tar upp allehanda problem och hur man finner bästa lösningen på det mesta..

Aktiviteten börjar kl: 18.30 på tisdagen den 21 november i FSMK:s klubbstuga och beräknas ta c:a 3 timmar totalt.

Som läget ser ut i nuläget blir vi c:a 10-15 personer (gärna fler).

Har du någon vän som önskar att vara med så hör gärna av dig !

Betalning skall ske innan kursen, helst via Swish till Sune Almkvist: 0708/800 802.

Har du inte Swish så hör av dig till mig.

Om det mot förmodan ej blir tillräckligt med deltagare och kursen ställs in så betalas givetvis kursavgiften tillbaka !

kostnaden är denna gång 175 kr (kostnaden för kompendiet har stigit något).

För denna kostnad får varje deltagare ett kompendie med allt det som Patrick har gått igenom.

Kaffe med dopp ingår vid en paus som sker under kvällen.

Sune Almkvist

Telefon: 0708/800 802

Mail: sune@byab.se

Share

Torsdagssegling 12, 14 september 2023

Då var säsongen sista torsdagssegling seglad, också denna i lätta vindar.

Dagens bana, X-3-5-3-4-X, vind S-SO 2-4 m/s.

Resultat>>

Kölbåt- och 5o5 seglare,
Nästa vecka torsdag, 21 september ser vi så många som möjligt kommer på arbetskvällen och tar upp bojar m.m. start 17-tiden.
Sen fortsätter vi på lördag 23 september med start vid 10-tiden och tar upp resterande bojar och förbereder tribuben höst- och vinterstormar. 
Anmäl er gärna på de två facebookeventen så vi vet hur många som kommer.

Share