Barometern

Utseende: Barometer på teakplanka. Längd 800mm, bredd 220mm.                      Barometer diameter 130mm.
Donerat av: Britt-Marie och Birger Olofsson, mångsysslare i klubben.
Startår:  1981.
Utdelas till:    Den Handicapbåt som ”stigit mest” i årets Poängseglingarna.
Villkor:
 Till den BKSSare som gjort största framstegen sedan föregående års poängseglingar i handicap. Båten skall minimum ha deltagit i det antal poängseglingar som räknas i årets serie.
Antal medräknade seglingar, se inbjudan för respektive år. 

barometern

2019 Magnus Fredriksson Cumulus
2018 Per Lindell Pogo 850
2017 Sören Lundin First 31.7
2016
2015
2014 Johan Lindstedt Akvileja
2013 Claes Edström Luffe
2012
2011 Ola Magnusson Minandra
2010 Bertil Rohlén Hebehama
2009
2008
2007 Peter Schmidt Blanche
2006 Mats Lindgren Felicia
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998 Thomas Andersson Prime Time
1997 Robert Borgström La Vie
1996 Ivan Johannisson Smiler
1995 Lars-Erik Strid Mari-Li
1994 Joachim Stadig Express
1993 Swen Björkman Calypso
1992 Jan Olsson Stinger
1991 Ingemar Bäckman Missix
1990 Tord Wennerhult Big Game
1989 Hasse Järnebratt Petiff
1988 Tommy Johansson Mi Amor
1987 Stefan Helsing Tini
1986 Sven Flood Conquistac
1985 Håkan Tunander Accentina
1984 Leif Pettersson Eskalei
1983 Tore Vadman Gatt II
1982 Hans Johansson Iwett
1981 Sören Lundin Halvskum
Share