Bästa juniorprestation utanför klubben

Utseende: Barometer och termometer på mahognyplatta. Längd 370mm, bredd 200mm,  diameter 110mm.
Donerat av:   GREFAB som tack för hjälpen vid invigning av hamnen 80.09.05. Klubben ställde upp med 5 st Optimister.
Startår:  1981.
Utdelas till:    Den jolleseglare (max 19 år) som gjort årets bästa prestationen utanför klubben.

Utseende: Barometer och termometer på mahognyplatta. Längd 370mm, bredd 200mm, diameter 110mm. Donerat av: GREFAB som tack för hjälpen vid invigning av hamnen 80.09.05. Klubben ställde upp med 5 st Optimister. Startår: 1981. Utdelas till: Den jolleseglare (max 19 år) som gjort årets bästa prestationen utanför klubben.

2018 Erik Bengtsson Optimist
2017 Johan Bengtsson Optimist
2016 Johan Bengtsson Optimist
2015 Johan Bengtsson Optimist
2014 Johan Bengtsson Optimist
2013 Johan Bengtsson Optimist
2012 Isa Olsson Tera
2011 Arvid & Åke Fredriksson Tera
2010 Kanicha Ekdahl/Anna Thorell Feva
2009 Julia Dellnäs Tera
2008 Moa Glimåker/Elly Andersson Feva
2007 Lotta Olsson/Johanna Smith Feva
2006 John Eriksson Feva
2005 John Eriksson Feva
2004 Johan Gester Optimist
2003 Erik Bjerke Optimist
2002 Erik Bjerke Optimist
2001 Mikael Strid Optimist
2000 Patrik Olsson Optimist
1999 Olof Lundgren Optimist
1998
1997
1996 Johan Bäckman E-jolle
1995 Ulf Bjerke Optimist
1994 Johan Bäckman Optimist
1993 Johan Bäckman Optimist
1992 Johan Bäckman Optimist
1991 Linda Härsjö Optimist
1990 Johan Bäckman Optimist
1989 Anders Vadman Optimist
1988 Anders Wennergren Optimist
1987 Anders Wennergren Optimist
1986 Anders Vadman Optimist
1985 Veronica Härsjö Optimist
1984 Carl-Henrik Lindén Optimist
1983 Håkan Järnebratt Optimist
1982 Jonas Åsenhed Optimist
1981 Jonas Åsenhed Optimist
Share