Hygrometern

Utseende: Fuktmätare på teakplanka. Längd 800mm, bredd 190mm.Hygrometerdiameter 105mm.
Framtagen av: BKSS juniorkommitté.
Startår:  1991.
Utdelas till:    Den enmansjolleseglare (max 20 år) som avancerat mest i årets poängseglingar (viss hänsyn tas till förra årets poängseglingar).
Antal medräknade seglingar, se inbjudan för respektive år.

Hygrometern

2014 Erik Bengtsson Optimist
2013 Sebastian Juhlin Tera
2012 Per-Ingmar Bujalla
2010 Elin Pålsson Optimist+Tera
2009 Julia Dellnäs Tera
2008 Emil Andersson Tera
2007 Kanicha Ekdahl
2006 Elin Johansson
2005 Johan Olsson
2004
2003
2002 Malvina Reinhold
2001 Mikael Strid
2000
1999 Olof Lundgren
1998 Viktor Cukierman
1997 Viktor Cukierman
1996 Alexander Wölfinger
1995 Viktor Cukierman
1994 Marc Ivarsson
1993 Ulf Bjerke
1992 Anna Bäckman
1991 Andreas Dalesten
Share