Avslutningsmöte Aktivitetshallsprojektet 5/3

Tiden går fort och nu ett bra tag sedan hallen blev klar, godkänd och tagen i bruk av duktiga seglare och funktionärer, unga som gamla.

Även om projektet är avslutat har vi en punkt kvar som vi i slutrapporten lovat göra men ännu har kvar, nämligen:

-att i samband med avslutande projektmöte gå igemom de erfarenheter som dragits av projektet och dokumentera detta i protokoll.

Ni kallas därför här till ”Ett lessons learnt” möte, torsdag, den 5 mars kl 18.30 i klubbhuset.

Klubben bjuder på förtäring i samband med mötet.

Till detta möte välkomnas alla som ingått i projektgrupp samt alla som deltagit som deltagit i byggandet av aktivitetshallen

Tacksam för svar om deltagande till mats.g.olsson@gmail.com

Välkomna!

Share

Kommentarer inaktiverade.