Betalning Måndagsseglingar

Det har även blivit dags att betala måndagsseglingarna 2013.
Betala innan 15 oktober så får du rabatterat enligt nedan.
Betalar du efter 15 oktober gäller normalpriser enligt nedan.

Vuxenjolle 30 kr / kväll oberoende av om en eller två seglingar gjorts. Normalpris 50 kr/kväll.

Alla ungdomar 20 kr/kväll. Normalpris 30 kr/ kväll.

C-Optimist ingen betalning i år.

Hur mycket skall du betala?

Hur skall du betala?
Inbetalningen skall vara gjord till BKSS postgiro 409 89-6 senast den 15/10 för att du skall få tillgodoräkna dig det rabatterade priset. Ditt namn, segelnummer, antal delseglingar samt att det är betalning för poängkappsegling jolle skall framgå av inbetalningen. Du skall räkna och betala för samtliga kvällar som du startat i någon segling.

Share

Kommentarer

Betalning Måndagsseglingar — 2 kommentarer

  1. Det kanske inte var helt klart när det gäller måndagsseglingarna, men utgår från att kassören önskar samma sätt som för torsdagsseglingarna:
    Inbetalningen skall vara gjord till BKSS postgiro 409 89-6 senast den 15/10 för att du skall få tillgodoräkna dig det rabatterade priset. Ditt namn, segelnummer, antal delseglingar samt att det är betalning för poängkappsegling jolle skall framgå av inbetalningen. Du skall räkna och betala för samtliga seglingar som du startat i.