Dags att betala in medlemsavgifterna för 2013

Det har blivit dags att betala in de nya medlemsavgifterna för 2013 som beslutades på årsmötet genom röstning. De nya avgifterna och hur de betalas finner du här.

OBS! Vår kassör vill gärna ha in medlemsavgifterna nu under januari.

En anledning till de relativt stora höjningarna är för att ge klubben en bättre ekonomi och större möjligheter att genomföra satsningar på både klubbstugan, båtar, övrigt material och verksamheten i stort.

Medlemsavgifterna har dessutom varit relativt låga, både när man jämför med andra båtklubbar och i synnerhet klubbar med andra verksamheter.

Share

Kommentarer inaktiverade.