Påminnelse betalning torsdagsseglingar 2015

Glöm ej att betala torsdagsseglingarna för 2015!

Urklipp från Inbjudan nedan:
Startavgiften per delsegling är 100 kronor. Den som självmant betalar för samtliga sina delseglingar, både vårens och höstens senast den 17 oktober 2015 och är BKSS-medlem får använda ett rabatterat pris på 50:- per delsegling. Ej BKSS medlem får använda det rabatterade priset 70:- per delsegling. Du skall själv räkna ut hur mycket du skall betala. Inbetalningen skall vara gjord till BKSS postgiro 409 89-6 senast den 17/10 för att du skall få tillgodoräkna dig det rabatterade priset. Ditt namn, segelnummer, antal delseglingar samt att det är betalning för poängkappsegling kölbåt skall framgå av inbetalningen. Du skall räkna och betala för samtliga seglingar som du startat i. Ej för den fiktiva.

X3M kvällseglar hösten 2013

Share

Kommentarer inaktiverade.